WYDARZENIA 

 

 


 

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

dla wszystkich uczestników warsztatów międzynarodowych oraz zaproszonych gości 10-14.06.2013 w Karpaczu

Konferencja podsumowująca projekt pt. "Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy”. Na konferencji gościły delegacje z „AGORA consorzio socjale” (Genua, Włochy) i „DESINCOOP - Desenvolvimento Económico, Sociale Cultural” (Guimarães, Portugalia) oraz polscy przedstawiciele Dolnego Śląska. Konferencja stanowiła podsumowanie 2.letniej pracy na temat poprawy systemu pracy z ofiarami przemocy oraz wypracowanie rekomendacji w tym obszarze dla każdego z krajów uczestniczących w projekcie.

GALERIA >>

 

 


 

III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY WE WŁOSZECH

dla pracowników socjalnych 12-14.02.2013 w Genui


Cele warsztatów:
- Wymiana doświadczenia i wiedzy na temat różnych efektywnych metod pracy z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy w rodzinie;
- Rozpoznanie najlepszych praktyk pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
- Rozpoznanie najlepszych praktyk pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie;
- Wymiana doświadczenia i wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roli pracowników socjalnych w przeciwdziałaniu przemocy domowej wobec dzieci i kobiet.
Tematyka warsztatów dotyczyła wymiany informacji na temat roli pracowników socjalnych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w pracy z rodzinami cierpiącymi z powodu przemocy, szczególnie z kobietami.

 

GALERIA >>

 


 

II MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W PORTUGALII

dla specjalistów 9-11.10.2012 w Guimarães


Cele warsztatów:
- Wymiana doświadczenia i wiedzy na temat różnych efektywnych metod pracy z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy;
- Rozpoznanie najlepszych praktyk pomocy ofiarom przemocy przez specjalistów;
- Rozpoznanie najlepszych praktyk pracy ze sprawcami przemocy;
- Wymiana doświadczenia i wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w szkole (szkolni rówieśnicy, młodzież, nastolatkowie) oraz roli współpracy pomiędzy specjalistami a nauczycielami w tym obszarze.
Tematyka warsztatów dotyczyła wymiany informacji na temat roli psychologów i terapeutów w systemie przeciwdziałania przemocy, na temat pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, na temat metod leczenia, pracy z nauczycielami, rodzicami, uczniami.

GALERIA >>

 

 


  

I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W POLSCE

dla NGO i władza lokalnych 29-31.05.2012 w Wałbrzychu i Jedlinie Zdrój


Celem warsztatów było:
- Wymiana doświadczenia i wiedzy na temat metod współpracy pomiędzy NGO, a władzami w rozwiązywaniu problemu przemocy;
- Rozpoznanie najlepszych praktyk pomocy ofiarom przemocy przez NGO i władze;
- Rozpoznanie najlepszych praktyk pracy ze sprawcami przemocy;
- Wzrost wiedzy uczestników w potencjalnie wspólnych projektach, które pokażą nowe podejście do przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet oraz przemocy młodzieży.
Tematyka warsztatów dotyczyła wymiany informacji na temat roli organizacji pozarządowych, lokalnych władz oraz ich współpraca w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz wspólnych programów i projektów przeciwdziałania przemocy i pomocy ofiarom przemocy.

GALERIA >> 

 


 

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE

 

Spotkanie organizacyjne projektu "Transnational co-operation against violence" realizowanego przez Fundację "Merkury" z partnerami z Włoch i Portugalii w ramach dotacji Daphne Program.

GALERIA >> 

 

10-06-2013 - FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
  Forum wymiany doświadczeń/pomysłów dla wszystkich uczestników warsztatów międzynarodowych oraz zaproszonych gości. Forum odbyło się w Polsce w (...)
więcej »
 
 
12-02-2013 - III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY WE WŁOSZECH
  Międzynarodowe Warsztaty we Włoszech dla pracowników socjalnych odbywały się w dniach 12-14.02.2013 roku w Genui. Celem warsztatów była: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
09-10-2012 - II MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W PORTUGALII
  Międzynarodowe Warsztaty w Portugalii dla specjalistów odbywały się w dniach 9-11.10.2012 roku w Guimarães.  Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
29-05-2012 - I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W POLSCE
  Międzynarodowe Warsztaty w Polsce odbywały się w dniach 29-31.05.2012 roku w Wałbrzychu oraz w Jedlinie Zdrój. Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »