ÓWNE CELE PROJEKTU

 

1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności u 15 pracowników socjalnych z Polski, Portugalii i Włochy w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod pracy z rodzinami cierpiącymi z powodu przemocy domowej. 

2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności u 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz z Polski, Portugalii i Włochy w zakresie tworzenia wspólnych lokalnych inicjatyw zapobiegania przemocy wśród młodzieży, rówieśników, dzieci i kobiet w oparciu o międzynarodowe doświadczenie.

3. Zwiększenie wiedzy i umiejętności u 15 specjalistów pracujących w obszarze problemu przemocy, w zakresie pracy i pomoc ofiarom przemocy w oparciu o międzynarodowe doświadczenie.

4. Wymiana doświadczenia i wiedzy dotyczącej zapobiegania przemocy wobec kobiety, dzieci i młodzieży między trzema grupami docelowymi: pracownikami socjalnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i władz, specjalistami od przemocy.

5. Podniesienie świadomości społeczności lokalnych na problemy przemocy – kampania podnosząca świadomość społeczną.

 

 

Bezpośredni grupami docelowymi są:

1. pracownicy socjalni - pracujących bezpośrednio z rodzinami cierpiącymi z powodu przemocy w rodzinie - 15 osób,

2. przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz i organów zajmujących się problematyką przemocy - 15 osób,

3. specjaliści (psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, eksperci) - pracujący bezpośrednio z ofiarami i sprawcami przemocy – 15 osób.

 

Pośrednimi beneficjentami projektu są:

1. Członkowie rodzin cierpiący z powodu przemocy domowej, które współpracują z pracownikami socjalnymi minimum 300 rodzin,

2. Lokalne i regionalne społeczności z Polski, Portugalii, Włochy - minimum 15 000 osób,

3. Nauczyciele, wychowawcy, rodzice minimum - 300 osób.

 

Wyżej wymienione grup docelowe zostały wybrane, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na politykę i profilaktykę przemocy.

 

Pracownicy socjalni pracują bezpośrednio z “trudnymi rodzinami”, w których problem przemocy jest bardzo poważny, jako efekt nadużywania alkoholu i narkotyków. Mają możliwości wykorzystania różnych narzędzi i metod pomocy dzieciom, kobietom i innym członkom rodzin cierpiących z powodu przemocy domowej. Mając szansę poznania różnych metod stosowanych za granicą, w krajach partnerskich i ich realizacji na lokalnym polu będą oni mogli udoskonalić swoją pracę z rodzinami i zwiększyć jakości swoich usług.

Reprezentanci organizacji pozarządowych, organiów I lokalnych/ regionalnych władz mają bezpośredni wpływ na lokalną i regonalną politykę dotyczącą przemocy.  Bardzo ważne jest, aby pokazać im różne podejście do rozwiązywania problemów dotyczących przemocy. Dzięki temu projektowi będą mieli szansę na wdrażanie różnych rozwiązań, bazując na międzynarodowych doświadczeniach, w ich środowisku, a także tworzyć wspólne programy przeciwdziałania przemocy.

Specjaliści pracują bezpośrednio z ofiarami, a także ze sprawcami przemocy. Mają wiedzę i umiejętności, jak radzić sobie z ludźmi cierpiącymi z powodu przemocy, ale doświadczenia międzynarodowe poszerzą ich horyzonty. Ich zadaniem domowym będzie przygotowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców do tego, jak radzić sobie z przemocą w szkole i w domu.

 

10-06-2013 - FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
  Forum wymiany doświadczeń/pomysłów dla wszystkich uczestników warsztatów międzynarodowych oraz zaproszonych gości. Forum odbyło się w Polsce w (...)
więcej »
 
 
12-02-2013 - III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY WE WŁOSZECH
  Międzynarodowe Warsztaty we Włoszech dla pracowników socjalnych odbywały się w dniach 12-14.02.2013 roku w Genui. Celem warsztatów była: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
09-10-2012 - II MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W PORTUGALII
  Międzynarodowe Warsztaty w Portugalii dla specjalistów odbywały się w dniach 9-11.10.2012 roku w Guimarães.  Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
29-05-2012 - I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W POLSCE
  Międzynarodowe Warsztaty w Polsce odbywały się w dniach 29-31.05.2012 roku w Wałbrzychu oraz w Jedlinie Zdrój. Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »