AGORA consortium została założona w styczniu 1995 r. Struktury organizacyjna: Agorà Consortium skupia 15 spółdzielni socjalnych działających w regionie Liguria. Centrala z siedzibą w Genui, zarządzanie host i pracownicy administracji. Biura dodtakowe (zadaniowe) są rozproszone w całym regionie, zajmują się zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, edukacji i usługami społecznymi dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i osób starszych. Agora prowadzi również integrację na rynku pracy (poradnictwo i wsparcie) usługi dla osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Źródła finansowania:

a) na poziomie lokalnym: polityka społeczna z funduszy gimny Genoa, od lokalnych banków i fundusze od fundacji charytatywnych,

b) na poziomie reginalnym: Regionalne fundusze na integrację rynku pracy, wsparcie szkoleniowe, wsparcie osób starszych i przedsiębiorczości kobiet,

c) na poziomie krajowym: z Ministerstwa Opieki Społecznej fundusze na integrację rynku pracy,  wsparcie szkoleniowe; fundusze z rządowej polityki równości płci; rządowej polityki integracji imigrantów,

d) na poziomie europejskim: z Funduszy Strukturalnych (EFS i EFRR). 

 

Doświadczenie w zarządzaniu dotacjami od 2003 - 2008 międzynarodowe projekty w ramach inicjatywy Equal:

1. “E-Le-Change” (wnioskodawca Agora): poprawa umiejętności społecznych we współpracy pracowników;

2. WIP (Agora partner): poprawa (ulepszenie) wizerunku współpracy społecznej w ramach komunikacji i promocji;

3. Sophia (Agora partner): zwiększenie zatrudnienia w środowiskach wiejskich;

4. FLES (Agora partner): poprawa umiejętności społecznych we współpracy kierowników ;

5. G.E.P. Genoa Employment project (Agora partner): budowanie, testowanie i proponowanie zintegrowanego systemu poradnictwa i usług wsparcia zatrudnienia osób w trudnej sytuacji życiowej.

 


 

 

DESINCOOP - Desenvolvimento Económico, Social e Cultural, CRL - powstała w maju 2005 roku, pracuje w niej 1 stały pracownik i 22 niezależnych konsultantów, trenerów i ekspertów. Prawna Struktura organizacji to: członkowie zespołu, Zarząd i budżetowy zespół. Wewnętrzna struktura to: dział projektów, dział szkoleń, dział scojalno-kulturalny. Zazwyczaj źródłem finansowania są fundusze strukturalne, rządowe dotacje i wkłady członków. DESINCOOP jest doświadczony w zarządzaniu dotacjami: w okresie 2000 - 2008 realizował kilka projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jako lider i jako partner. W 2009 roku realizował projekt w ramach programu Progress jako partner projektu.

 

 

10-06-2013 - FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
  Forum wymiany doświadczeń/pomysłów dla wszystkich uczestników warsztatów międzynarodowych oraz zaproszonych gości. Forum odbyło się w Polsce w (...)
więcej »
 
 
12-02-2013 - III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY WE WŁOSZECH
  Międzynarodowe Warsztaty we Włoszech dla pracowników socjalnych odbywały się w dniach 12-14.02.2013 roku w Genui. Celem warsztatów była: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
09-10-2012 - II MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W PORTUGALII
  Międzynarodowe Warsztaty w Portugalii dla specjalistów odbywały się w dniach 9-11.10.2012 roku w Guimarães.  Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
29-05-2012 - I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W POLSCE
  Międzynarodowe Warsztaty w Polsce odbywały się w dniach 29-31.05.2012 roku w Wałbrzychu oraz w Jedlinie Zdrój. Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »