I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W POLSCE

 

Międzynarodowe Warsztaty w Polsce odbywały się w dniach 29-31.05.2012 roku w Wałbrzychu oraz w Jedlinie Zdrój.
Celem warsztatów było:
- Wymiana doświadczenia i wiedzy na temat metod współpracy pomiędzy NGO, a władzami w rozwiązywaniu problemu przemocy;
- Rozpoznanie najlepszych praktyk pomocy ofiarom przemocy przez NGO i władze;
- Rozpoznanie najlepszych praktyk pracy ze sprawcami przemocy;
- Wzrost wiedzy uczestników w potencjalnie wspólnych projektach, które pokażą nowe podejście do przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet oraz przemocy młodzieży.
Tematyka warsztatów dotyczyła wymiany informacji na temat roli organizacji pozarządowych, lokalnych władz oraz ich współpraca w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz wspólnych programów i projektów przeciwdziałania przemocy i pomocy ofiarom przemocy.

<<< powrót
10-06-2013 - FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
  Forum wymiany doświadczeń/pomysłów dla wszystkich uczestników warsztatów międzynarodowych oraz zaproszonych gości. Forum odbyło się w Polsce w (...)
więcej »
 
 
12-02-2013 - III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY WE WŁOSZECH
  Międzynarodowe Warsztaty we Włoszech dla pracowników socjalnych odbywały się w dniach 12-14.02.2013 roku w Genui. Celem warsztatów była: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
09-10-2012 - II MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W PORTUGALII
  Międzynarodowe Warsztaty w Portugalii dla specjalistów odbywały się w dniach 9-11.10.2012 roku w Guimarães.  Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
29-05-2012 - I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W POLSCE
  Międzynarodowe Warsztaty w Polsce odbywały się w dniach 29-31.05.2012 roku w Wałbrzychu oraz w Jedlinie Zdrój. Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »