Fundacja “Merkury” jest prywatną organizacją pozarządową i non profit, zarejestrowaną w styczniu 2004 roku, która powstała ze Stowarzyszenia “Jowisz”. Misją Fundacji jest “z radością zmieniać rzeczywistość”. Celami Fundacji są: pomoc ludziom w trudnej sytuacji społecznej, pomoc młodzieży i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, pomoc osobom uzależnionym i osobom, które cierpią na AIDS, zwiększenie świadomości młodzieży na temat społecznych i zdrowotnych problemów związanych z zażywaniem narkotyków, współpraca z innymi pozarządowymi i publicznymi organami w tworzeniu partnerstw lokalnych działających na rzecz społeczności lokalnej.  Fundacja zatrudnia 10 osób stałego personelu, jak również współpracuje z 12 innymi specjalistami w zakresie: zapobiegania przemocy, ofiar przemocy, zapobiegania i leczenia alkoholizmu i narkomanii. Struktura organizacyjna zarządu składa się z trzech osób – Prezesa oraz dwóch członków zarządu, Rady Fundacji składającej się z trzech osób. Fundacja posiada duże doświadczenie w zarządzaniu (dysponowaniu) dotacjami. W okresie 2005 - 2008 Merkury realizował projekt w ramach Inicjatywy EQUAL - Partnerstwo Muflon oraz dwie międzynarodowe umow z partnerami włoskim, greckim i portugalskim. Projekt dotyczył obszaru ekonomi społecznej (przedśiębiorstwa społeczne). Budżet projektu wynosił około 1500 EUR. W 2007 roku Fundacja realizowała projekt CAP - centrum działań profilaktycznych. Budżet tego projektu wynosił 50 000 EUR. Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie narkomanii i wzrost świadomości młodych ludzi na ten temat. Wyniki - 10 nauczycieli ze wzrostem umiejętności w pracy z trudnymi uczniami i ich rodzicami, 10 pedagogów z nowymi umiejętnościami w zakresie pracy z rodzicami uzależnionych dzieci, 1000 osób, które odwiedziły wirtualnego punktu doradztwa. W 2008 i 2009 roku Fundacja realizowała projekt wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej mający na celu społeczne wyłączenie osób wykluczonych z powodu bezdomności, narkotyków i uzależnienia od alkoholu, nadużywania przemocy. Prawie 450 osób zostało wykształconych w zakresie umiejętności interpersonalnych, jak i rozwoju zawodowego. Budżet projektu wynosił 500 000 EUR. Od ponad 5 lat Fundacja Merkury prowadzi centrum opieki dla dzieci z rodzin wykluczonych społeczne, jak również prowadzi on-line, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu,  z problemem HIV / AIDS.

10-06-2013 - FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
  Forum wymiany doświadczeń/pomysłów dla wszystkich uczestników warsztatów międzynarodowych oraz zaproszonych gości. Forum odbyło się w Polsce w (...)
więcej »
 
 
12-02-2013 - III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY WE WŁOSZECH
  Międzynarodowe Warsztaty we Włoszech dla pracowników socjalnych odbywały się w dniach 12-14.02.2013 roku w Genui. Celem warsztatów była: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
09-10-2012 - II MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W PORTUGALII
  Międzynarodowe Warsztaty w Portugalii dla specjalistów odbywały się w dniach 9-11.10.2012 roku w Guimarães.  Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »
 
 
29-05-2012 - I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY W POLSCE
  Międzynarodowe Warsztaty w Polsce odbywały się w dniach 29-31.05.2012 roku w Wałbrzychu oraz w Jedlinie Zdrój. Celem warsztatów było: - Wymiana (...)
więcej »